მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი მალთაყვის უბანში

უჩა დოლიძე 

ტელეფონი: 0493 22 04 92 / 598977097

ელ. ფოსტა: maltayva.poti@mail.ru

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ცენტრის უბანში

დავით შონია

ტელეფონი: 0493 22 00 51/ 599271812

ელ. ფოსტა: centri.poti@mail.ru

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი კუნძულის უბანში

ბიდიკო კაკულია 

ტელეფონი: 0493 22 29 43 / 591417543

ელ. ფოსტა: kundzulismunicipaliteti@gmail.com

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ნაბადის უბანში

დომენტი ქართველიშვილი 

ტელეფონი: 0493 27 21 91 / 591417542

ელ. ფოსტა: nabadismunicipaliteti@gmail.com

კომენტარები

Close
Close