ვაკანსიები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი შემდეგი  ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად: 

 1. მერის წარმომადგენელი მალთაყვის უბანში;
 2. მერის წარმომადგენელი ნაბადის უბანში;
 3. მერის წარმომადგენელი ცენტრის უბანში;
 4. მერის წარმომადგენელი კუნძულის უბანში;
 5. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი;
 6. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 7. მერის თანაშემწე საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში;
 8. მერის თანაშემწე იურიდიულ და ფისკალურ საკითხებში;
 9. მერის თანაშემწე საორგანიზაციო საკითხებში;
 10. ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსის თანაშემწე;
 11. საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი;
 12. საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 13. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;
 14. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 15. იურიდიული განყოფილების უფროსი;
 16. იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 17. შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 18. ბუღალტერიის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 19. ჯანმრთელობის, სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების სამსახურის უფროსის თანაშემწე;
 20. ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 21. სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობისა და დასაქმების საკითხების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 22. საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის უფროსის თანაშემწე;
 23. ეკონომიკური განვითარების, საბიუჯეტო დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი;
 24. საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 25. მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი;
 26. მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 27. მშენებლობის განყოფილების უფროსი;
 28. მშენებლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 29. ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი;
 30. ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 31. არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის თანაშემწე;
 32. ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი;
 33. ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 34. ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი;
 35. ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 36. მშენებლობის ნებართვის განყოფილების უფროსი;
 37. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების კოორდინაციის განყოფილების უფროსი;
 38. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების კოორდინაციის განყოფილების თავარი სპეციალისტი;
 39. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 40. სპორტის განყოფილების უფროსი;
 41. სპორტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 42. ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი;
 43. ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 44. მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი;
 45. მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 46. ინსპექტირების განყოფილების უფროსი;
 47. ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
 48.  სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

 

განაცხადის გაკეთება  და დეტალური ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდის მეშვეობით https://www.hr.gov.ge/.

 

  

კომენტარები

Close
Close