მერის მოადგილე

ირაკლი თოფურია

დაბადების თარიღი: 14.07.1971 წ.

დაბადების ადგილი: ქ. ფოთი

ტელეფონი: 0493 22 13 79

ელ. ფოსტა: poti.info@gmail.com /iraklitofuria227@gmail.com

 

სამუშაო გამოცდილება:                                                                                                                                                                 

1988-1989 წლები - ქ. ფოთის საგზაო-სარემონტო სამშენებლო კანტორა-მუშა;

1994-1996  წლები - ქ. ფოთის საგზაო-სარემონტო სამშენებლო კანტორა-ოსტატი;

1996-2008  წლები - შპს „ფოთიპორტმშენი“-მშენებელ-ინჟინერი;

2008-2017 წლები-შპს „ენემი“-დამფუძნებელ-დირექტორი.

 

განათლება:
1989-1994 წლები  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი-ინჟინერ-მშნებელი;

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

 

 

 

 

 

 

გიორგი ფარეშიშვილი

 

დაბადების თარიღი: 12.04.1989 წ

ტელეფონი: (+995 99) 777 455

ელ. ფოსტა: poti.info@gmail.com, fareshishvili@gmail.com

 

სამუშაო გამოცდილება:  

2016-2018  - სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხეხბში, სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ - დირექტორის მოადგილე;

2013-2016 - ა/ო CDD- განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის გამგეობის წევრი და  პროექტების: „საქართველო და ნატო“, „საქართველო და ევროკავშირი“ - კოორდინატორი;

2013-2016 - ცაგერის წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის სასულიერო სემინარიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და ასოცირებული პროფესორი თეოლოგიის ფაკულტეტზე,  საეკლესიო სამართლისა და რელიგიების ისტორიის კურსის ხელმძღვანელი;

2010-2016 - თბილისის მერიის ს.ვირსალაძის სახელობის სამხატვრო ხელოვნების სკოლის ქრისტიანული კულტურის ისტორიის და აკადემიური წერის პედაგოგი;

2011-2013 - ხელოვნებისა და მეცნიერების აკადემიის საზოგადოებრივი კოლეჯის ადმინისტრაციის უფროსი;

2009-2015 - საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი;

2007-2009 - საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის საკონკურსო პროგრამების კოორდინატორი და იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელი;

 

განათლება:

2013-2017 წელი - საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - დოქტორანტურა სოციალურ მეცნიერებებში;

2010-2012 წელი - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრატურა, საჯარო სამართლის მაგისტრი;

2008-2010 წელი - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართალის ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი;

2006-2008 წელი -კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა ბაკალავრის ხარისხი;

 

ტრენინგები და სემინარები:

2016 28.11/02.12 - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, NATO- ს პროფესიული განვითარების პროგრამა, „ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი“;

2016 15.06/05.07 – სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, NATO- ს პროფესიული განვითარების პროგრამა, სასწავლო კურსი  „სახელმწიფო შესყიდვები“;

2016 14-04/22-04 – „ვაქციოთ სახლად“ - ევროკომისიის ორგანიზებით დევნილებისა და ლტოლვილების საკითხზე მომუშავე ექსპერტების სემინარი, სუმი, უკრაინა.

2016/იანვარი - „საქართველო და ევროკავშირი“ - ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში, ბორჯომი;

2015/ 17-22 დეკემბერი. – აქტიურ მოქალაქეთა სკოლა II (აფხაზებთან ნდობის აღდგენის სამშვიდობო პროექტი) - თურქეთი,  Europian Union, UNDP;

2015/ 19-30 აგვისტო - ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი - ტაიპეი, ტაივანი;

2014 /29 -4  სექტემბერი. –  აქტიურ მოქალაქეთა სკოლა (აფხაზებთან ნდობის აღდგენის სამშვიდობო პროექტი) თურქეთი  - Europian Union, UNDP;

2014/ მაისი – ადმინისტრაციული მენეჯმენტის ინტენსიური კურსი -  საერთაშორისო განათლების ცენტრი, საქართველო.

2014/10-12 მაისი – „ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე - მოდი შენც“ - სემინარი, თბილისი. CDD

2013 –  წარმატებული და ნაყოფიერი საქმიანობისთვის მადლობის სერტიფიკატი -CDD

2012 –  საარჩევნო დამკვირვებლების ტრენინგი „ახალი თაობა – ახალი ინიციატივა „

2010 –  ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი, ბათუმი.

2009/მაისი –  სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებისა და საუკეთესო ნაშრომის წარმოდგენისთვის, დიპლომი- გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი;

2008 – სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია, III  ადგილი, კავკასიის უნივერსიტეტი;

2007/ თებერვალი–  სამეცნიერო კონფერენცია „იურისპრუდენცია 21-ე საუკუნის სამსახურში”,  II ადგილი, კავკასიის უნივერსიტეტი;

2007 –  საერთაშორისო კონფერენცია „ცოდნა-ძალაა“ - სომხურ-სლავური უნივერსიტეტი, ერევანი, სომხეთი.

2007-  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და თანამედრვე ეპოქა“ I ადგილი, გელათის მეცნიერებათა აკადემია, საქართველო.

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.

 

 

 

კომენტარები

Close
Close