მერიის სამსახურები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახური

სამსახურის უფროსი: ნანა გიგინეიშვილი

ტელეფონი: 0493 22 26 00 / 591410342

ელ. ფოსტა: potitenderi2011@gmail.com

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის,  სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების სამსახური

სამსახურის უფროსი: მაია მაკალათია

ტელეფონი: 0493 22 06 28 / 591417520

ელ. ფოსტა: jandacvapoti7@gmail.com

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახური

სამსახურის უფროსი: ვასილ თოდუა

ტელეფონი: 0493 22 19 60 / 591417555

ელ. ფოსტა: sapinansopoti@gmail.com

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახური

სამსახურის უფროსი: 

ტელეფონი: 0493 22 10 56 

ელ. ფოსტა: Architechtura.poti8@gmail.com

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახური

სამსახურის უფროსი: 

ტელეფონი: 0493 27 44 82

ელ. ფოსტა: Architechtura.poti8@gmail.com

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებების კოორდინაციის სამსახური

სამსახურის უფროსი: ირმა გუგუშვილი

ტელეფონი: 0493 22 10 54 / 599470141

ელ. ფოსტა: fazisi@mail.ru

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

სამსახურის უფროსი: გიგლა ბახტაძე

ტელეფონი: 0493 22 05 08 / 591410316

ელ. ფოსტა: potisport@gmail.com

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი: ჯონი გურგენაძე

ტელეფონი:  599872225

ელ. ფოსტა: auditipoti@gmail.com

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

სამსახურის უფროსი: ზვიად  ხვიჩია

ტელეფონი: 0493 22 29 35 / 591417533

 

კომენტარები

Close
Close